ПУТОВАЊЕ БЕЗ ПАСОША

Међупредметним повезивањем, на часовима ликовне културе, креативно смо преставили Афрички континент.

ВИТЕЗ КОЈА У МИСИЈИ

Дана, 18. октобра 2021. године, одржана је огледна интегративна активност у одељењима 2/7 и 4/6.

МУЗИКА ПРАИСТОРИЈЕ

Ученици су се упознавали са почецима настанка музике и првих инструмената у праисторији.

,,ЧАРОБНИ СВЕТ НЕЖИВЕ ПРИРОДЕ - ВОДА“

На часу Света око нас, у одељењу 1-2, 29.11.2021. године, уз помоћ ученика 7. разреда и наставнице хемије, реализован је садржај наставне јединице ,,Вода део неживе природе".

„Хајдук Станко“ у настави

Циљ овог часа је да укаже на могућности обраде једне од најобимнијих лектира у основној школи помоћу драматизације.
Реч је о роману „Хајдук Станко“ Јанка Веселиновића.

Клуб Технике - беспилотна летилица (дрон)

Ученици седмог разреда су на часу, у склопу клуба Технике, имали прилику да самостално управљају беспилотном летилицом (дроном) и да је програмирају.