Ми смо људи који воле свој посао, нарочито децу коју учимо и васпитавамо, подстичемо лични развој сваког појединог ученика, као и заједништво и уважавање разлика.

Носилац смо плакете „Моја школа без насиља“ и радимо континуирано на томе да се насиље у нашој средини смањује. Желимо да се у школи сви лепо осећају, како ученици, тако и родитељи, наши запослени и сваки радо виђен добронамерни гост. Желимо да у школу сви радо долазе, учествују у њеном животу и доприносе, према својим могућностима, богаћењу истог.

У колективу влада позитивна клима и топли међуљудски односи, а тимски рад је основа за функционисање наше установе. Отворени смо и спремни за иновације и усавршавање, сарадњу са родитељима и локалном заједницом, као и учествовање у многобројним пројектима који помажу развоју наше школе и сваког ученика појединачно.

Трудимо се да идемо у корак са временом и дигиталним развојем нашег друштва, те је наша школа опремљена новим дигиталним средствима за одвијање наставе, али и других активности које организујемо и поседује више информатичких кабинета.  Наш успех огледа се кроз успех наших ученика и њихове изврсне резултате на многобројним такмичењима.