„Хајдук Станко“ у настави

Циљ овог часа је да укаже на могућности обраде једне од најобимнијих лектира у основној школи, реч је о роману „Хајдук Станко“ Јанка Веселиновића помоћу драматизације. На уводном делу часа наставник у дијалошкој методи са ученицима подељеним у групе посредством картица у обоји анализира биографију писца, карактеризацију ликова као и структуру романа. Користећи визуелно пријемчив садржај ученици се мотивишу за анализу романа.

У средишњем делу часа ученици подељени у групе преслушавају радио емисију „Гости из прошлости“ уочавајући сегменте из биографије писца неопходне за анализу дела и епохе. Потом, посредством доживљајног читања самостално налазе делове текста које могу повезати са даљим прочавањем дела.

Након анализе дела, група ученика која је припремила драматизацију одломка из романа представља одељењу свој доживљај књиге настојећи да  саживљавањем са ликовима представи књижевно дело.

Завршни део часа остаје за коментаре, изношење личних утисака као и индивидулано приказивање обраде романа у дневницима читања.

 

Милица Бједов
Наставница српског језика и књижевности

е-Вежбаоница

Едукативни цртани филмови

Национална платформа за превенцију насиља у школама

ОШ ,,Бранко Радичевић" Батајница 2021.