Чист рељеф + вода = еко слобода

Потреби очувања природних вредности и праву на здраву животну средину, као једном од основних људских права, посвећује се недовољно пажње.  
Ученици II 7 у претходном периоду на часовима света око нас учили су о рељефу и води. Разговарали су о томе на које се све начине може допринети очувању природе и колико је природа значајна за нас и наш живот. Правили су макете, смишљали риме и лепо се забавили. Њихови радови изложени су у холу школе. 
Милица Видановић
Учитељица

е-Вежбаоница

Едукативни цртани филмови

Национална платформа за превенцију насиља у школама

ОШ ,,Бранко Радичевић" Батајница 2021.