Календар активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2023/2024. годину и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 2024/2025. годину

https://prosveta.gov.rs/wp-content/uploads/2024/05/KALENDAR-AKTIVNOSTI-ZA-SPROVODJENjE-ZAVRSNOG-ISPITA-NA-KRAJU-OSNOVNOG-OBRAZOVANjA-I-VASPITANjA-ZA-SKOLSKU-2023_2024.-GODINU-I-PRIJEMNOG-ISPITA-I-UPISA-UCENIKA-U-SREDNjU-SKOLU-ZA-SKOLSKU-2024-2025.pdf

Обавештење о додели ђачке помоћи за будуће прваке

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ ЂАЧКЕ ПОМОЋИ ЗА БУДУЋЕ ПРВАКЕ

 

Поштовани,

Привремени орган града Београда је донео Одлуку o ђачкој помоћи породицама са децом школског узраста на територији града Београда број 6-3766/24-С-20.

За ученике који ће у школској 2024/2025. год. похађати први разред наше школе Обрасце ће родитељи попуњавати код стручних сарадника приликом тестирања ученика. Уколико је ученик већ тестиран, потребно је да родитељи дођу у школу и од стручног сарадника (педагога или психолога школе) затраже Образац и попуне га.

НАПОМЕНА: Потребно је доставити и фотокопију предње стране платне картице родитеља који попуњава Образац за захтев.

 

Директор школе

др Снежана Паравиња Шкрбић

 

Обавештење о пролећном распусту

                                                                                                                          ОБАВЕШТЕЊЕ

Пролећни распуст почиње у суботу, 27. априла 2024. године и завршава се у понедељак, 6. маја 2024. године.

За ученике од 1. до 4. разреда настава почиње у уторак, 7. маја 2024. године у 14.00 часова.

За ученике од 5. до 8. разреда настава почиње у уторак, 7. маја 2024. године. у 8.00 часова.

Ученици мењају смене на недељном нивоу.

                                                                                                                                                                                        Директор школе
                                                                                                                                                                                        др Снежана Паравиња Шкрбић

Обавештење о упису у први разред шк. 2024/2025. год.

Обавештење о упису ученика у први разред шк. 2024/25. год.

др Снежана Паравиња Шкрбић
директор школе