Корак до свемира

Корак до свемира

У нашој школи је организована посета покретном Планетаријуму у септембру 2021. године за ученике од другог до шестог разреда. Наши ђаци су у пратњи својих учитеља и наставника могли да уживају у пројекцији која на веома ефектан начин демонстрира изглед, кретање и основне елементе небеске сфере, сликовит приказ 88 сазвежђа, оријентацију у простору, координатне системе, тела Сунчевог система и објекте дубоког неба: маглине, звездана јата и галаксије. 

Пројекције су прилагођене узрасту ученика и усмерене су ка развијања истраживачко-критичког погледа на свет, рационалног размишљања, али и ка ширењу знања о универзуму која треба да буду инспирација за учење природних наука. Разоткривали су шта су права а шта лажна кретања на небу, узроке смене обданице и ноћи, смене годишњих доба, звезде падалице, сунчеве експлозије, црне рупе… Посетили су и изложбу Сунчевог система и макета свемирских летелица и вештачких сателита.

Одушевљење је било обострано, и ученика и предавача, који су врло радо давали одговоре на безброј питања која су им ђаци постављали. Доброј организацији и реализацији ове активности допринели су сви запослени у школи.

Наставите са читањем

,,Чаробни свет неживе природе- вода“

ФОРМИРАЊЕ ОСНОВА НАУЧНЕ ПИСМЕНОСТИ ПУТЕМ ВОЂЕНОГ ЕКСПЕРИМЕНТИМА О ВОДИ

Научна писменост кроз ,,Чаробни свет неживе природе- вода“

На часу Света око нас, у одељењу 1-2, 29.11.2021. године, приликом реализације садржаја наставне јединице ,,Вода део неживе природе“ исходи учења били су усмерени на:

  • именовање и уочавање основних својстава воде;
  • одређивање својстава воде: течност, боја, мирис, укус, облик који вода заузима, облици појављивања воде у природи,течно, чврсто, гасовито, топло, хладно, облаци, магла киша, вода путује, растварач, раствор, растварање, хомогене и хетерогене смеше, основне и изведене боје.
  • евидентирање закључака приказивањем добијених података: табеларно, шематски и путем Веновог дијаграма;
  • развијање дигиталних способности ученика применом  квиза;
  • подстицање сензомоторних способности ученика;
  • вршњачка едукација;
  • развијање интересовања ученика за истраживачки и практични рад.
 
Наставите са читањем

Путовање без пасоша

ПУТОВАЊЕ БЕЗ ПАСОША

Током месеца новембра, у одељењу 3-5 на часовима пројектне наставе смо обрађивали тему „Путовање без пасоша“, где смо упознавали континенте и по чему су препознатљиви. Трудећи се да на што занимљивији и маштовитији начин прикажемо особености неког континента, међупредметним повезивањем, на часовима ликовне културе, креативно смо преставили Афрички континент.

 

Ученици су кроз групни рад прво представили једно афричко село, користећи технику зграфито за зидове кућа, трудећи се да их украсе по узору на шаре са слика или да сами осмисле нове. Кровове смо дочарали сламом, а топао афрички песак смо дочарали „домаћим кинетичким песком, тако што смо мешали кукурузни гриз, степ сок и воду. 

Други часа смо престављали једну од животиња симбола афричког континента – жирафу. Тело нацртаних жирафа смо бојили куваном кафом, а шаре смо попуњавали млевеном кафом. На овим часовима ученици су се упознавали са различитим сликарским техникама – зграфитом, као и са особинама кафе, могућностима њене примене као сликарске технике. Ученицима су уживали у часовима, били су мотивисани за рад, и били су презадовољни продуктима своје креативности и труда. 

Посебну захвалност дугујемо нашем студенту и сараднику Јелени Панајатовић, која је унела нове идеје и рад учинила још интересантнијим.

 
Снежана Васић
Учитељица

Светски дан науке

Светски дан науке

Светски дан науке је датум који је предложен на Светској научној конферецији у Будимпешти 1999. год. са циљем да се скрене пажња на потребу за новом везом између науке и друштва. Тим поводом УНЕСКО је установио Светски дан науке за мир и развој који је први пут обележен 10. новембра 2002. године. 

 У Србији је овај дан први пут прослављен 2011. године на иницијативу Центра за промоцију науке.

 Ове године наша школа обележава Светски дан науке са намером да истакне потребу за јачањем свести ученика о улози науке у остваривању мирног и одрживог друштва.  Ученици седмог разреда у новембру 2021. године на иницијативу наставнице хемије Анице Јанковић, правили су моделе атома од најразличитијих материјала. Ученици су имали слободу избора када је одабир атома био у питању, али су водили рачуна да модели атома буду веродостојни (атомско језгро, електронски омотач, величина субатомсих честица…) 

 
Наставите са читањем

ВИТЕЗ КОЈА У МИСИЈИ

ВИТЕЗ КОЈА У МИСИЈИ

Дана, 18. октобра 2021. године, одржана је огледна интегративна активност у  одељењима 2/7 и 4/6.

Ученицима смо предочиле шта су кодирање и програмирање, као и алгоритамски начин размишљања. Прво смо им на теоријски начин представиле дате појмове, а потом на практичним примерима примениле то исто са њима у раду. Ученици су кроз игру научили да проблемски задатак могу решавати корак по корак. Трудиле смо се да ученицима приближимо начине помоћу којих ће лакше развити своје компетенције, техничка знања и дигиталну писменост.

Редослед активности:

Укрштеница – На почетку часа ученицима смо отвориле укрштенице које је требало да реше у пару/групи. Након што су добили слова, разменили су иста преко воки-токија и затим имали да саставе реч од свих 8 слова. Добијена реч је лавиринт. 

Витез Која у Београду – Ученицима приказујемо на рачунару где да кликну како би отворили виртуелни приказ Калемегдана.

Помози Који да дође до хране – Свако одељење је добило по 4 задатка који су креирани у алату Learning app. Прва 4 задатка су за другаке, а преостала 4 за четвртаке. Ученици решавајући задатке помажу Који да изађе из лавиринта. Четвртаци не могу ући у лавиринт, а другаци изаћи из истог све док не размене информације о корацима и смеру кретања Које.  Након што је Која стигао до хране, ученици гледају видео о корњачама.

Забави се – Ученици су добили упутства како да боје поља и да открију шта се на слици налази. Другаци боје поља на листићу, а четвртаци боје поља у Word документу.

Милица Видановић и Радмила Шоргић
Учитељице