ФОРМИРАЊЕ ОСНОВА НАУЧНЕ ПИСМЕНОСТИ ПУТЕМ ВОЂЕНОГ ЕКСПЕРИМЕНТИМА О ВОДИ

Научна писменост кроз ,,Чаробни свет неживе природе- вода“

На часу Света око нас, у одељењу 1-2, 29.11.2021. године, приликом реализације садржаја наставне јединице ,,Вода део неживе природе“ исходи учења били су усмерени на:

 • именовање и уочавање основних својстава воде;
 • одређивање својстава воде: течност, боја, мирис, укус, облик који вода заузима, облици појављивања воде у природи,течно, чврсто, гасовито, топло, хладно, облаци, магла киша, вода путује, растварач, раствор, растварање, хомогене и хетерогене смеше, основне и изведене боје.
 • евидентирање закључака приказивањем добијених података: табеларно, шематски и путем Веновог дијаграма;
 • развијање дигиталних способности ученика применом  квиза;
 • подстицање сензомоторних способности ученика;
 • вршњачка едукација;
 • развијање интересовања ученика за истраживачки и практични рад.
 

Селекција наставних метода односила се на примену методе практичних и лабораторијских радова, вршњачког учења, писаних радова, вршњачког учења, демонстрације и дијалошке методе. Број ученика у одељењу (четири ученика) детерминисао је избор фронталног облика рада и заједничког рада у групи и у пару. Предмети од различитих материјала, различите течности, супстанце у функцији растварања, интерактивни материјал за бележење резултатима на станицама, квиз  и дигитални уређаји неопходни за реализацију поменутог квиза искоришћени су као наставна средства.

Стварању необичне ризнице знања о води и мотивацији ученика у уводном делу часа приступљено је кроз анализу домаћег задатка и игру ,,Кефалица“ :

 • Питање: Шта је експеримент у основној школи?
 • Одговори: Експеримент  је машина, уређај, справа за мућење…
 • Значење појма експеримент: Активно учествујемо у раду са сталним постављањем питања (хипотезе)- преко посматрања (визуелни ослонац)-прати-читај-запиши- долазимо до одговора (тумачење уочених релација). Табеларно и шематски представљамо резултате рада!
 • Па хајде да експериментишемо!

Амбијенталном трансформацијом простора за учење у ,,малу истраживаоницу“ оформљено је осам станица које су, опремљене различитим предметима из свакодневног живота, обележиле главни део часа.

,,ИСТРАЖИМО ОСОБИНЕ ЧИСТЕ ВОДЕ“

Самосталан рад ученика на првој огледној станици: ,,ИСТРАЖИМО ОСОБИНЕ ЧИСТЕ ВОДЕ“ подразумевао је практично утврђивање основних одлика воде.

Шта смо експериментом (огледом) потврдили?

ОТКРИЋЕ - Вода се разлива и тече. То значи да је вода течност. Њен облик једнак је посуди у којој се налази. Вода је течност, без боје мириса и укуса. Без воде нема живота.

,, ИСТРАЖИМО: ВОДА ОКО НАС“

Шта смо експериментом (огледом) потврдили?

ОТКРИЋЕ-Вода се налази у природи у облику кише, снега, изворима, потоцима, рекама, језерима, барама, морима, океанима.

Ученици су међусобно сарађивали и били у прилици да истраже модел рељефа земљине површине и сазнају где све у природи има воде

,,ВОДА НИЈЕ УВЕК ТЕЧНОСТ - ТРИ СТАЊА ВОДЕ“

Наше истраживачке активности упоређивањем, посматрањем, аргументовањем и закључивањем о води у сва три стања: течном, гасовитом и чврстом, допринеле су стицању научних знања.

ОТКРИЋЕ: Вода мења стања. У природи, водена пара кад наиђе на хладан ваздух, згушњава се и претвара у облак из кога пада киша... Вода кружи у природи!

,,ИСТРАЖУЈЕМО, растварамо шећер, со, песак, земља, сируп од вишње“.

ОТКРИЋЕ- Вода је растварач.

Ученици су имали визуелни ослонац за тумачење научног термина хомогене смеше, растварамо шећер, со, сируп од вишње.

,,ИСТРАЖУЈЕМО: Да ли се чај, нес-кафа, кликери, перлице, сунцокретово уље, пиринач, растварају у води?“

Користили смо загрејану воду и правили чај и кафу- хомогене смеше.

Растварамо кликере, перлице, пиринач, сунцокретово уље.

ОТКРИЋЕ: Вода се може помешати са неким састојцима-супстанцама. Вода ће тада растворити одређене састојке, а неке и неће растворити.

,,Како направити ЛИМУНАДУ“

У шестој огледној станици ,,Како направити ЛИМУНАДУ “ подстакли смо мануелну спретност наших ученика у прављењу лимунаде.

,,ИСТРАЖУЈЕМО: Да ли се боја/темпера раствара у води“

Остварена је даља динамика и континуитет у мотивисању ученика у стицању научног знања. Растварамо темперу у води.

На овај начин постигнута је унутарпредметна корелација.

ОТКРИЋЕ:
-Састојци/супстанце које се растварају у води (су раствори-хомогене смеше), -Састојци/супстанце које се не растварају у води (хетерогене смеше, нису раствори)

,,Како направити ЛАВА ЛАМПУ“

Наставница ,,програмира“ ученике, говори кораке до постизања крајњег циља, а ученици изводе експеримент и праве лава лампу. Посебну пажњу ученика привукао је настанак и изглед ове лампе. Ученици су кроз практичан рад применили стечена знања о састојцима који су раствори и о онима који то нису.

ОТКРИЋЕ: Ова лампа представља спој хомогених и хетерогених смеша. Можемо извести закључак да је у природи све повезано. Ученици су своје утиске о квалитету стеченог знања изнели бојењем емотикона на листићима које су добили на крају главног дела часа. Глобално понављање у завршном делу часа реализовано је групно кроз реализацију квиза.
Евалуација је реализована у пару, израдом наставног листа. Парови су се надметали ко ће показати виши степен усвојености знања о неживој природи- води.Ученици се додатно мотивишу на разумевање прочитаног, што је једна од кључних компетенција коју треба неговати код ученика.

Квиз

ЗАКЉУЧАК

Активно учествујемо у раду са сталним постављањем питања (хипотезе) – преко посматрања (визуелни ослонац )- долазимо до одговора (тумачење уочених релација). Табеларно и шематски представљамо резултате рада!

Ученици одељења 1-2 и ученици 7. разреда,

Љиљана Мијић и Радмила Шоргић
Учитељице
Аница Јанковић
Наставница хемије

е-Вежбаоница

Едукативни цртани филмови

Национална платформа за превенцију насиља у школама

ОШ ,,Бранко Радичевић" Батајница 2021.