Обавештење за родитеље и ученике осмог разреда
*датуми су за школску 2010/11. годину

Пробни завршни испит из српског језика и математике
одржаће се у суботу, 14.05.2011. године.
Тест из српског језика ученици ће радити од 9,00 до 11,00 часова,
а тест из математике од 12,00 до 14,00 часова.
Ученици долазе у школу у 8,45 часова. Пробни испит ће бити обављен у фискултурној сали у којој ће бити размештене клупе за сваког ученика, као что ће бити и на самом завршном испиту. Ученици се распоређују у салу према утврђеном редоследу (редни број клупе у коју седа је исти као редни број на спискуобјављеном пре одржавања испита). Када се сместе у салу ученици попуњавају идентификационе картице. У тестовима се не уписује име и презиме ученика.
Забрањено је уношење: уџбеника, збирки, свески, мобилних телефона, вокмена, дигитрона и других техничких помагала. Пре уласка у салу ученици ће одложити ствари на предвиђено место.
Обавезно понети ђачку књижицу.
Дозвољени прибор за српски језик: графитна оловка, хемијска оловка, гумица.
Дозвољени прибор за математику: графитна оловка, хемијска оловка, троугао, шестар, гумица.
Пробни завршни испит је прилика да се ученици упознају са редоследом корака, обавезама и правима у вези са завршним испитом. На пробном завршном испиту ученици ће имати прилику да виде за њих непознате задатке и да провере своје знање у одређеној области предмета.
Резултати са пробног испита се не претварају у оцене ученика и не служе за оцењивање. Резултате са пробног завршног испита наставници ће користити у планирању активности за даље припремање ученика за завршни испит.

ЗАВРШНИ ИСПИТ ЗА ОСМАКЕ


Завршним испитом у школској 2010/11.год. процењује се колико је ученик током осмогодишњег школовања овладао знањима и умењима из предмета: српски језик и математика. Ученици полажу завршни испит писаним путем, решавањем тестова. Завршни испит након завршеног осмог разреда полажу сви ученици, без обзира да ли уписују средњу школу у трогодишњем или четворогодишњем трајању, или уопште не уписују средњу школу. Да би завршили основну школу, морају да положе завршни испит. Испит се полаже у основној школи у којој је ученик завршио осми разред.
На основу програма завршног испита за школску 2010/11.год. сачињене су збирке задатака из српског језика и математике. Тестови које ће ученици решавати на завршном испиту су састављени од задатака из збирке и нових задатака које ће ученици први пут видети на завршном испиту. На завршном испиту ученици решавају 50% потпуно познатих задатака, претходно објављених у збирци задатака, 25% задатака „делимично познатих“ (настају делимичном изменом задатака који су већ објављени у збирци задатака) а 25% потпуно непознатих задатака.
Програм завршног испита описује образовна постигнућа која се очекују од ученика на крају основног школовања. Та постигнућа су дефинисана у стандардима за крај обавезног основног образовања које утврђује Национални просветни савет. Образовни стандарди су дефинисани на три нивоа постигнућа: основном, средњем и напредном нивоу. Основни ниво постигнућа чине знања, вештине и способности којима је овладало више од 80% ученика, средњи ниво постигнућа чине знања којима је овладало око 50% ученика, а напредним нивоом постигнућа овладало је око 20% најбољих ученика. Тестови на завршном испиту су конципирани тако да обухватају сва три нивоа знања.
Ученик по основу општег успеха и успеха на завршном испиту остварује укупно 100 бодова, и то највише 60 бодова по основу општег успеха, а по основу успеха на завршном испиту највише 40 бодова (по 20 бодова за српски језик и математику).


Нова збирка из
српског језика
и
математике


Погледај прошлогодишњу збирку и исправке за
српски језик

Погледај прошлогодишњу збирку и исправке за математику
   © Copyright 2011 osbrankoradicevic.edu.rs                                                                                                                                      Designed by brankobatajnica