Вежбајмо заједно

Дана 2.10. 2019. Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања имплементирао се у пројекат ,,Покренимо нашу децу“и заједно вежбао са ученицима, односно свим запосленима. Масовним вежбањем желели смо да промовишемо здравље и физичку активност као услов за правилан психофизички развој деце.Ученици од 1.до 8. разреда су се трудили и дали све од себе да се не обрукају пред суперспремним наставницима и директорком школе.  Воља, труд и зној  није познавао старосну границу, а све то забележио је камером наставник физичког. Тим  се сложио да у среду после вежбања нико од ученика није био спреман за насиље.

Славица Денић, руководилац Тима