Како до нас

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

У вези уписа деце у први разред за школску 2019/20.год. обавештавамо родитеље о следећем:

  1. Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе
  2. Школа може да упише дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са просторним и кадровским могућностима школе
  3. Родитељи деце која не станују на подручју школе морају поднети захтев за упис у нашу школу, најкасније до 1.фебруара 2019.год. У захтеву се наводе подаци о детету са адресом становања и разлози за упис ван подручја школе којој дете припада по месту пребивалишта. Уколико је разлог похађање продуженог боравка, уз захтев се подноси: потврда о запослењу за оба родитеља, и копија М обрасца за оба родитеља(пријава на осигурање).
  4. Захтев за упис не подносе родитељи који станују на подручју школе.

Директор школе,
Љиљана Мијић

Блогови наставника

Фејсбук Библиотека Веронаука Историја Учитељица Љ. Мијић Физика Физичко васпитање Географија Руски језик