Ускршња декорација

Поштовани родитељи,

Колико ваше дете има слободног времена и како га користи?

Слободно време има три најважније функције: одмор, забава и разонода и развој личности. Кроз слободно време одвија се значајан део социјализације младих – део који их приближава њима самима али и друштву у коме живе. Под организованим слободним временом се најчешће подразумева време које није испуњено активностима школе и наставе.

Дечје стваралаштво и креативност значајне су полуге у укупном дечјем развоју. Захваљујући стваралаштву, деца имају прилике да боље упознају своје могућности, да створе позитивну слику о себи, потврде се као личност и докажу своје могућности. Подстицање стваралачког изражавања има, између осталог, задатак да припреми децу за промене које их очекују у друштву будућности и да их оспособи за преузимање активних улога у овим променама. Отуда је потребно деци омогућити, понудити и подстицати код њих оне активности које ће допринети развоју особина креативне личности.

Најважнија функција дечјег изражавања и стварања је да помогне личности у развоју да однегује сопствени естетски сензибилитет, стиче богата и разноврсна чулна искуства, оплемењује своје емоције и изгради трајну потребу за стваралачким и конструктивним деловањем у сопственој друштвеној и природној средини. Развијањем стваралаштва доприносиће се оформљавању дечје личности у целини, која ће се током живота руководити хуманим вредностима и тежњама, код које ће бити уравнотежена интелектуална, емоционална и социјална својства и однеговане аутентичне потребе.

На дечје стваралаштво не треба гледати као на урођену особину која ће се развијати сама од себе, као што ни задатак васпитања не може бити само да се она очува у оном облику у коме се испољава код деце. Организовани утицаји на дете су неопходан услов његовог успешног развоја, па од тога не може бити изузета ни креативност.

У складу са тим, предлажем да већ сада почнете да планирате своју ускршњу декорацију и да заједно са децом, можда, направите по нешто.

Ево неких предлога:

ud 1 ud 2 ud3 ud4

За још предлога преузмите комплетан документ: Ускршња декорација

И још нешто, уколико остане времена, научите дете да жонглира…

Жонглирање

  1. Играјте игре додавања лоптице са дететом, један на један. Правило: Дајте себи лопту, из леве у десну руку. Затим додајте детету, у руку која је поред Вас, а затим нека дете дода само себи лопту. Нека лопта иде у круг.
  2. Затим дете треба самостално да само додаје лоптицу, из леве у десну руку. Постепено појачавати темпо.
  3. Када је савладано додавање, дете може да покуша да баца једну лоптицу. Током бацања скрените детету пажњу, да треба да буде смирено и да гледа у лоптицу. Оно што је важно је да му кажете да је потребно доста вежбања, како би се савладала ова вештина. Савет: искористите ову ситуацију да код деце градите стрпљење
  4. Уз много труда и вежбе, доћи ћете до бацања две лоптице- жонглирање.

Напомена: Нека вам циљ игре буде забава, а уколико дете не успе у жонглирању, и из такве ситуације може нешто да научи.

Учитељица у продуженом боравку,

Јасна Раковић