Како до нас

Уџбеници за седми разред

Српски језик Читанка Нови Логос „ Уметност речи“, читанка за седми разред основне школе,
Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић
Граматика Нови Логос „Дар речи“, граматика за седми разред основне школе,
Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез-Иљукић
Радна свеска Нови Логос „Радна свеска 7”, уз уџбенички комплет српског језика за седми разред основне школе
Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић, Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез-Иљукић
Историја Уџбеник Едука Историја уџбеник за седми разред основне школе,
Милица Омрчен и Невена Грбовић
Географија Уџбеник Нови Логос „Географија 7”, уџбеник географије за седми разред основне школе,
Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић, Мирољуб Милинчић
Атлас ШКОЛСКИ ГЕОГРАФСКИ АТЛАС - за ученике од 5. до 8. разреда, група аутора
Неме карте ВАНЕВРОПСКИ КОНТИНЕНТИ - вежбанка за географију (неме карте) за седми разред основне школе, Ивана Коцић- Мирјанић
Биологија Уџбеник Герундијум Биологија 7, за 7. разред основне школе,
Мирјана Топић, Томка Миљановић, Тихомир Лазаревић
Техника и технологија Уџбеник Клет „Техничко и информатичко образовање 7”, уџбеник за седми разред основне школе,
Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић
Материјали за конструкторско моделовање Клет „Техничко и информатичко образовање 7”, материјали за конструкторско моделовање за седми разред основне школе,
Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић
Музичка култура Уџбеник Нови Логос „Музичка култура 7”, уџбеник за седми разред основне школе,
Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан
Ликовна култура Уџбеник БИГЗ Ликовна култура 7, Јован Глигоријевић
Математика Уџбеник Клет „Математика 7”, уџбеник за седми разред основне школе,
Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић
Збирка задатака Клет „Математика 7”, збирка задатака са решењима за седми разред основне школе,
Сања Милојевић, Ненад Вуловић
Енглески језик Уџбеник The English Book doo Project 4 - Уџбеник (четврто издање), Tom Hutchinson
Радна свеска The English Book doo Project 4 - Радна свеска (четврто издање), Tom Hutchinson
Руски језик Уџбеник Дата Статус Диалог 3, руски језик за 7. и 8. разред основне школе, уџбеник, Урсула Бер и сарадници
Радна свеска Дата Статус Диалог 3, руски језик за 7. и 8. разред основне школе, радна свеска, Урсула Бер и сарадници
Физика Уџбеник Клет „Физика 7”, уџбеник за седми разред основне школе, Марина Радојевић
Збирка задатака Клет „Физика 7”, збирка задатака са лабораторијским вежбама за седми разред основне школе,
Марина Радојевић, Митко Николов
Хемија Уџбеник Клет „Хемија 7”, уџбеник за седми разред основне школе,
Ивана Вуковић, Аника Влајић
Збирка задатака Клет „Хемија 7”, збирка задатака с лабораторијским вежбама за седми разред основне школе,
Ивана Вуковић, Аника Влајић

Обавештења

Обавештење о продужетку распуста

14.02.2019

Обавештење о новој процедури уписа у први ра...

31.01.2019

Обавештење за упис у први разред

30.01.2019

Блогови наставника

Фејсбук Библиотека Веронаука Историја Учитељица Љ. Мијић Физика Физичко васпитање Географија Руски језик