Како до нас

Уџбеници за осми разред

Српски језик Нови Логос „Уметност речи”, читанка за осми разред основне школе,
Наташа Станковић-Шошо
Нови Логос „Дар речи”, граматика за осми разред основне школе,
Драгана Ћећез-Иљукић, Јелена Срдић, Слађана Савовић, Светлана Вулић
Нови Логос „Радна свеска 8”, уз уџбенички комплет српског језика за осми разред основне школе,
Наташа Шошо-Станковић, Драгана Ћећез-Иљукић, Јелена Срдић, Слађана Савовић; Светлана Вулић
Историја ЈП Завод за уџбенике ИСТОРИЈА - уџбеник за осми разред основне школе,
Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић
Географија Нови Логос „Географија 8”, уџбеник географије за осми разред основне школе,
Слободан Зрнић, Наташа Бировљев
ШКОЛСКИ ГЕОГРАФСКИ АТЛАС - за ученике од 5. до 8. разреда, група аутора
МОЈА СРБИЈА - вежбанка за географију (неме карте) за осми разред основне школе, Ивана Коцић Мирјанић
Биологија Клет „Биологија 8”, уџбеник за осми разред основне школе, Владимир Ранђеловић
Техника и технологија Клет Техничко и информатичко образовање 8”, уџбеник за осми разред основне школе,
Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић
Клет Техничко и информатичко образовање 8”, материјали за конструкторско моделовање,
Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић, Ђура Пађан
Музичка култура Нови Логос „Музичка култура 8”, уџбеник за осми разред основне школе,
Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан
Ликовна култура БИГЗ Ликовна култура 8, Јован Глигоријевић
Математика Клет „Математика 8”, уџбеник за осми разред основне школе,
Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић
Клет Математика 8, збирка задатака са решењима за осми разред основне школе,
Бранислав Поповић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић
Енглески језик The English Book doo Project 5 - Уџбеник (четврто издање), Tom Hutchinson
The English Book doo Project 5 - Радна свеска (четврто издање), Tom Hutchinson
Физика Клет „Физика 8”, уџбеник за осми разред основне школе, Марина Радојевић
Клет „Физика 8” збирка задатака са лабораторијским вежбама за осми разред основне школе,
Марина Радојевић, Митко Николов
Хемија Клет „Хемија 8”, уџбеник за осми разред основне школе,
Даринка Раденковић, Милош Раденковић
Клет „Хемија 8”, збирка задатака с лабораторијским вежбама за осми разред основне школе,
Даринка Раденковић, Милош Раденковић

Обавештења

Прелиминарни резултати - окружно такмичење из матем...

23.03.2019

Окружно такмичење из математике

21.03.2019

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ У ПРВИ РАЗРЕД

18.03.2019

Обавештење о новој процедури уписа у први ра...

31.01.2019

Обавештење за упис у први разред

30.01.2019

Блогови наставника

Фејсбук Библиотека Веронаука Историја Учитељица Љ. Мијић Физика Физичко васпитање Географија Руски језик