Како до нас

Уџбеници за осми разред

Српски језик Читанка Нови Логос „Уметност речи”, читанка за осми разред основне школе,
Наташа Станковић-Шошо
Граматика Нови Логос „Дар речи”, граматика за осми разред основне школе,
Драгана Ћећез-Иљукић, Јелена Срдић, Слађана Савовић, Светлана Вулић
Радна свеска Нови Логос „Радна свеска 8”, уз уџбенички комплет српског језика за осми разред основне школе,
Наташа Шошо-Станковић, Драгана Ћећез-Иљукић, Јелена Срдић, Слађана Савовић; Светлана Вулић
Историја Уџбеник ЈП Завод за уџбенике ИСТОРИЈА - уџбеник за осми разред основне школе,
Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић
Географија Уџбеник Нови Логос „Географија 8”, уџбеник географије за осми разред основне школе,
Слободан Зрнић, Наташа Бировљев
Атлас ШКОЛСКИ ГЕОГРАФСКИ АТЛАС - за ученике од 5. до 8. разреда, група аутора
Неме карте МОЈА СРБИЈА - вежбанка за географију (неме карте) за осми разред основне школе, Ивана Коцић Мирјанић
Биологија Уџбеник Клет „Биологија 8”, уџбеник за осми разред основне школе, Владимир Ранђеловић
Техника и технологија Уџбеник Клет Техничко и информатичко образовање 8”, уџбеник за осми разред основне школе,
Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић
Материјали за конструкторско моделовање Клет Техничко и информатичко образовање 8”, материјали за конструкторско моделовање,
Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић, Ђура Пађан
Музичка култура Уџбеник Нови Логос „Музичка култура 8”, уџбеник за осми разред основне школе,
Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан
Ликовна култура Уџбеник БИГЗ Ликовна култура 8, Јован Глигоријевић
Математика Уџбеник Клет „Математика 8”, уџбеник за осми разред основне школе,
Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић
Збирка задатака Клет Математика 8, збирка задатака са решењима за осми разред основне школе,
Бранислав Поповић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић
Енглески језик Уџбеник The English Book doo Project 5 - Уџбеник (четврто издање), Tom Hutchinson
Радна свеска The English Book doo Project 5 - Радна свеска (четврто издање), Tom Hutchinson
Физика Уџбеник Клет „Физика 8”, уџбеник за осми разред основне школе, Марина Радојевић
Збирка задатака Клет „Физика 8” збирка задатака са лабораторијским вежбама за осми разред основне школе,
Марина Радојевић, Митко Николов
Хемија Уџбеник Клет „Хемија 8”, уџбеник за осми разред основне школе,
Даринка Раденковић, Милош Раденковић
Збирка задатака Клет „Хемија 8”, збирка задатака с лабораторијским вежбама за осми разред основне школе,
Даринка Раденковић, Милош Раденковић

Обавештења

Обавештење о продужетку распуста

14.02.2019

Обавештење о новој процедури уписа у први ра...

31.01.2019

Обавештење за упис у први разред

30.01.2019

Блогови наставника

Фејсбук Библиотека Веронаука Историја Учитељица Љ. Мијић Физика Физичко васпитање Географија Руски језик