Школски одбор

  1. Мирјана Бабовић Килибарда, проф.разредне наставе, представник запослених
  2. Слободан Каблар, проф.техничког образовања, представник запослених
  3. Данијела Петровић, дипл.математичар, представник запослених
  4. Александра Ненић, представник родитеља
  5. Свјетлана Поповић, представник родитеља
  6. Анђелка Романовић Мићић, представник родитеља
  7. Владимир Богићевић, представник локалне самоуправе
  8. Вукашин Бојовић, представник локалне самоуправе
  9. Владимир Нинковић, представник локалне самоуправе, председник школског одбора