Школски документи

sk.dokumenti

Годишњи план рада школе за шк. 2019/2020. годину

Развојни план школе за период од 2017. до 2020. године

Извештај о раду школе за шк. 2018/2019. годину

План самовредновања за шк. 2019/2020. годину

Распоред контролних вежби у шк. 2019/2020. год. Млађа смена  Старија смена

Статут школе

Распоред звоњења

Отворени дан школе

Отворена врата – млађа смена

Отворена врата – старија смена

Правила понашања у фискултурној сали

Кућни ред школе

Кодекс понашања (који је донео Ученички парламент)

Правилник о васпитно – дисциплинској одговорности ученика

Пословник о раду Школског одбора

Правилник о безбедности ученика

Правилник о испитима

Правилник о избору ученика генерације

Правилник о избору спортисте генерације

Правилник о поклонима

Правилник о понашању

Правилник о раду

Правилник о раду ђачке кухиње

Систематизација

Правилник о награђивању ученика

Резултати избора уџбеника од школске 2016/17 до 2018/19. годину

Списак уџбеника за шк 2018/19 годину

2. разред   3. разред   4. разред

6. разред   7. разред   8. разред

Списак уџбеника за шк 2018/19 годину

Први разред    Пети разред