Савет родитеља Општине Земун

Поштовани родитељи,

обавештавамо вас да је на територији општине Земун, а према Закону о основама система образовања и васпитања који је ступио на снагу у октобру 2017. године, основан Општински савет родитеља Земуна.

У његовој надлежности су давање мишљења, иницирање акција и предлагање мера за остваривање права детета, унапређивање образовања и васпитања и безбедности деце и ученика.Савет чине представници свих основних, средњих и специјалних школа у Земуну, као и представници Предшколске установе „Симо Милошевић“.

Позивамо вас да на Саветима родитеља ваших школа изнесете предлоге представнику општинског Савета, а који се могу тицати горе наведених надлежности.

Мејл адреса општинског савета родитеља Земуна је osr.zemun@gmail.com.