,,Сарадња породице и школе“

Untitled

Овог месеца по први пут у школи отварамо KУТАК ЗА РОДИТЕЉЕ, прву ,,таблосазналицу“ за оне који су први и основни учитељи и васпитачи наших ученика. Надамо се да ћемо ми, а и Ви, драги наши сарадници, бити добри савезници у остваривању најбољег интереса деце .У том циљу  крећемо са темом  „Сарадња породице и школе“ како би Вас подсетили на Ваше и наше дужности, обавезе, активности, облике дружења и подршке који нас обавезују да будемо стални савезници у некој борби за што бољу атмосферу  Ваше деце, а наших ученика у школи.

За нас одрасле овај задатак представља велику одговорност, изискује велики напор и енергију и даје нам ново занимање – константни посматрач  и неговатељ  дететове природе. Да би ово занимање довело до крајњег циља, свестраног развоја дететове личности и припремање детета за живот у друштву, морамо сарађивати и морамо константно неговати  међусобну сарадњу.

За почетак препоручујемо Вам следеће текстове:

 • Сарадња породице и школе                                                     
 • Принципи сарадње породице и школе
 • Облици сарадње породице и школе
 • Значај сарадње породице и школе
 • Савети, упуства и препоруке родитељима

Tekst

 

ПРВА И ОСНОВНА СПОНА У САРАДЊИ ШКОЛЕ И ПОРОДИЦЕ         

šema

Прва и основна спона у сарадњи породице и школе јесте ученик.

Сарадња породице и школе треба да представља један стални и сврсисходан процес који за циљ има стварање свестране личности коју каракеришу личне особености и друштвена адаптација. Добру сарадњу треба да одликује двосмерност , поверење, поступност, доследност,  отвореност, разноврсност.

Само се двосмерном комуникацијом могу задовољити заједнички циљеви. Двосмерност подразумева дијалог и међусобно разумевање, а резултат треба да буде конструктиван по оба комуникатора.

Поверење представља темељ сваког квалитетног односа и ако се оно изгради долазак до одређених циљева биће лакши, успешнији и мотивишући.

Поступност представља делање актера у корацима како би се проблем који треба решити у целости обухватио, незанемарујући неке чиниоце који су битни за решавање проблема.

Доследност треба да буде одлика сваког од актера у комуникацији , јер једино на тај начин нечије деловање схватиће се озбиљно, одговорно и убедљиво.

Отвореност одликује добру комуникацију и предуслов је да се до решења дође путем истинитих и  релеватних тврди и мишљења.

Разноврсност подразумева слободу у исказивању различитих  приступа проблему а један од приступа који се покаже делотворан  сигурно доводи до доброг исхода.

sema 1

sema 2 sema 3

Tabela

nabrajanje nabrajanje 2

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА: ШТА СВЕ ЈОШ МОЖЕТЕ ДА УРАДИТЕ?!

 • Идите редовно на родитељске састанке и предложите теме које су важне за вас као родитеље,
 • Замолите да присуствујете неком часу, да чујете шта деца уче и видите како се са њима ради; направите листу знања и вештина које имају родитељи и понудите наставницима да покажете деци, или да им испричате нешто занимљиво и корисно;
 • Направите на родитељском састанку листу са е-mail адресама родитеља и формирајте групу којој ће одељењски старешина у одређеним интервалима слати важне податке – изостанци, оцене, лепи догађаји, примери другарског понашања, позив на сарадњу око решавања горућих проблема;
 • Понудите одељенском старешини/васпитачу помоћ око израде брошуре/а о важним питањима, укључите и децу; брошуре могу бити о пројектима које су деца израдила, изложбама које су направила и сл.;
 • Направите кутије за сугестије у које ће родитељи убацивати своје идеје;
 • Направите са наставницима и децом школске новине; могу бити електронске (не захтева финансијска средства) и/или излазити једном годишње (за Дан школе или на крају године као илустрација свега што је било важно;
 • Уколико неко од родитеља има акредитован програм из области образовања понудите га школи бесплатно;
 • Направите неформалну групу родитеља у одељењу и/или школи и ангажујте се да унапредите услове у којима се деца школују (не само физичке, већ и општу атмосферу у школи);
 • Заштитите децу од сваког облика дискриминације, злостављања, насиља и занемаривања, али их немојте штитити некритички од обавеза и одговорности;
 • Питајте своју децу и њихове другове шта је то што њихови родитељи могу да ураде за њих; не прихватајте одговоре да треба да учите за њих или да утичете да добију боље оцене; трагајте за конструктивним идејама.

Tekst 1

 

Васиљевић Сузана, психолог

Уколико Вам се свидео овај садржај можете га преузети и као документ на линку испод:      Сарадња школе и породице