ПРОЈЕКАТ ЕКО АВАНТУРА

У циљу развијања свести ученика о важности очувања животне
средине, стицања здравих навика и знања о важности рециклаже, са
ученицима који похађају продужени боравак учитељице Јасна
Раковић, Драгана Тривковић и Снежана Паравиња Шкрбић,
координатор еко пројеката, реализовале су пројекат: Еко авантура.
Рад је прослеђен на конкурс Примери добре праксе 2019. и нашао се
у категорији похваљених радова од стране Друштва учитеља
Београда, а затим је објављен у електронском Зборнику
акредитованог републичког стручног скупа, XXXIII Сабора учитеља
Србије у оквиру конкурса "Унапређивање наставне праксе кроз
размену професионалних искустава".
У оквиру Еко пројекта ученици су се уз мултидисциплинарни
приступ бавили актуелном проблематиком из реалног живота у
окружењу – одрживим развојем и унапређивали сарадничке
способности.

Резултате Конкурса за примере добре учитељске праксе
"Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалнх
искустава" расписаног поводом одржавања XXXIII Сабора учитеља
Србије и Смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном
процесу можете преузети на линку испод текста.

Презентација

https://www.surs.org.rs/images/dokumenti/jun2019/Rezultati%20konkursa
%20za%20PDP%202019-Radovi%20odabrani%20za%20Zbornik.pdf