Припремна настава за полагање поправног испита

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНОГ ИСПИТА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА УЧЕНИКЕ 5-1 И 5-3

 

ПОНЕДЕЉАК, 20. 8. 2018.             12.00−13.30

УТОРАК, 21. 8. 2018.                       9.30−11.00

СРЕДА, 22. 8. 2018.                          9.30−11.00

ЧЕТВРТАК, 23. 8. 2018.                   9.30−11.00

ПЕТАК, 24. 8. 2018.                          9.30−11.00

Писмени део поправног испита одржаће се у уторак, 28. 8. 2018. у 10.00, а усмени део поправног испита у среду, 29. 8. 2018. у 8.00.

Предметни наставник:

Бојана Брашанац

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНОГ ИСПИТА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА  УЧЕНИКЕ 6-2 и 7-1

ПОНЕДЕЉАК, 20. 8. 2018.             10.00−11.30

УТОРАК, 21. 8. 2018.                       8.00−9.30

СРЕДА, 22. 8. 2018.                          8.00−9.30

ЧЕТВРТАК, 23. 8. 2018.                   8.00−9.30

ПЕТАК, 24. 8. 2018.                          8.00−9.30

Писмени део поправног испита одржаће се у понедељак, 27. 8. 2018. у 8.00, а усмени део поправног испита у уторак, 28. 8. 2018. у 8.00.

Предметни наставник:

Анита Петровић Богдановић

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНОГ ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ 5-1 и 5-6

ПОНЕДЕЉАК, 20. 8. 2018.             10.30−12.00

УТОРАК, 21. 8. 2018.                       8.00−9.30

СРЕДА, 22. 8. 2018.                          8.00−9.30

ЧЕТВРТАК, 23. 8. 2018.                   8.00−9.30

ПЕТАК, 24. 8. 2018.                          8.00−9.30

Писмени део поправног испита одржаће се у понедељак, 27. 8. 2018. у 8.00, а усмени део поправног испита у уторак, 28. 8. 2018. у 8.00.

Предметни наставник:

          Марија Зејак

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНОГ ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ 7-6и 7-7

ПОНЕДЕЉАК, 20. 8. 2018.             10.30−12.00

УТОРАК, 21. 8. 2018.                       9.45−11.15

СРЕДА, 22. 8. 2018.                          9.45−11.15

ЧЕТВРТАК, 23. 8. 2018.                   9.45−11.15

ПЕТАК, 24. 8. 2018.                          9.45−11.15

Писмени део поправног испита одржаће се у понедељак, 27. 8. 2018. у 8.00, а усмени део поправног испита у уторак, 28. 8. 2018. у 8.00.

                                                                                                                      Предметни наставник:

                                                                                                                              Марија Зејак

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНОГ ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ 7-1 и 7-2

ПОНЕДЕЉАК, 20. 8. 2018.             10.30−12.00

УТОРАК, 21. 8. 2018.                       9.45−11.15

СРЕДА, 22. 8. 2018.                          9.45−11.15

ЧЕТВРТАК, 23. 8. 2018.                   9.45−11.15

ПЕТАК, 24. 8. 2018.                          9.45−11.15

Писмени део поправног испита одржаће се у понедељак, 27. 8. 2018. у 8.00, а усмени део поправног испита у уторак, 28. 8. 2018. у 8.00.

Предметни наставник:

                              Данијела Петровић

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНОГ ИСПИТА ИЗ ХЕМИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ СЕДМОГ РАЗРЕДА ОДРЖАЋЕ СЕ У КАБИНЕТУ ХЕМИЈЕ У СЛЕДЕЋИМ ТЕРМИНИМА:

ПОНЕДЕЉАК, 20. 8. 2018.             8.00−9.30

УТОРАК, 21. 8. 2018.                       8.00−9.30

СРЕДА, 22. 8. 2018.                          8.00−9.30

ЧЕТВРТАК, 23. 8. 2018.                   8.00−9.30

ПЕТАК, 24. 8. 2018.                          8.00−9.30

Полагање поправног испита из хемије одржаће се у уторак, 28. 8. 2018. у 8.00.

Предметни наставник:

Александра Ненић