Обележавање Међународног дана борбе против насиља над децом

На овај значајан дан за школе када се медијска пажња константно усмерава на ову тему, у школу смо позвали наше компетентне раднике МУП–а који су у недељи 18.11 – 22.11. 2019. реализовали предавања за сва одељења од петог до осмог разреда.

Мишљења смо, да је поред стручних сарадника  у школи, на тему насиља веома занимљиво  и корисно да са законског и других аспеката, као и примера из праксе говоре и инспектори МУП са којима имамо дугогодишњу сарадњу.

Ученицима и наставницима се изузетно допало излагање инспектора Душана који је стилом блиским деци, занимљиво, на  актуелним примерима из праксе објашњавао какве све дугорочне последице могу да их прате због насиља које почине. Свака наизглед безазлена свађа, чарка, добацивање може да прерасте у физички обрачун, тучу, а последице по ученике су понекад доживотне. Стил  који користи инспектор Душан није застрашивање и сензационализам па се изузетно допао и деци и наставницима са поруком да понови теме у школи из других облика насиља.

Стручни сарадник, Славица Денић