OБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ

Поштовани,

Предлог Наставничког већа ОШ „Бранко Радичевић“ и Актива директора Земуна је да се надокнада часова због продужења распуста врши хоризонтално по недељама, почев од 2.03.2020. год. Редовни часови ће бити скраћени за 5 минута, а час надокнаде 10 минута (40+35 минута).

I недеље ће се надокнађивати 1. час 40+35 минута

II  недеље 2. час 40+35 минута

III недеље 3. час 40+35 минута

IV недеље 4. час 40+35 минута

V недеље 5. час 40+35 минута

 

У уторак, 31.03.2020. год. се обележава Дан школе и тај дан ће бити надокнађен кроз приложени план надокнаде.