О нашој школи

Историјат

Школске 2005/06. год. смо обележили педесет година постојања. Наимe, у регистар установа смо уведени школске 1955/56. године.
Зграда школе се налазила у Железничкој колонији у Батајници а данас је то један од објеката предузећа „Мостоградња“.
Под данашњи кров смо се уселили 1982. год. када је довршена прва фаза изградње. Друга фаза је најзад започета током шк. 2008/09. год. и дограђени су: фискултурна сала, нови објекат са десет учионица, библиотеком, медијатеком и осталим пратећим садржајима једне савремене школе.

Ко смо ми?

Ми смо људи, који воле свој посао, нарочито децу коју учимо и васпитавамо, подстичемо лични развој сваког појединог ученика, као и заједништво и уважавање разлика.

Шта желимо?

Желимо да се у школи сви лепо осећају: и ученици (на следећој страни), и родитељи, и наставници и сваки радо виђен добронамерни гост. Желимо да у њу сви радо долазе и учествују у њеном животу, и доприносе, према своји могућностима, богаћењу истог.

Наше снаге

Успешни смо у наставним и ваннаставним активностима, што се огледа у томе да ученицима нису потребни приватни часови, јер се у школи ради колико је год потребно да дете савлада основна знања. Такође, ученици 8. разреда се припремају у школи за полагање завршног испита за упис у средњу школу.
Носилац смо плакете „Моја школа без насиља“ и радимо континуирано на томе да се насиље у нашој средини смањује.
Наша успешност се огледа и у успесима на такмичењима.
У колективу влада позитивна клима и топли међуљудски односи.
Стручни смо у обављању свог посла.
Тимски рад је значајно заступљен.
Имамо информатички кабинет и већина нас је обучена за примену рачунара.
Отворени смо и спремни за иновације и усавршавање.
Отворени смо за сарадњу са родитељима и локалном заједницом у најширем смислу те речи.
Реализујемо родитељске састанке радионичарског типа, када се чује шта родитељи мисле и када они размењују своја мишљења.
Водимо децу и током слободног времена на такмичења, излете, у биоскоп и позориште, камп на Ади, оријентиринг итд.
Деца радо долазе у школу ради дружења.
У школи је у току пројекат „Откријмо тајне учења“.