Ненаставно особље

Директор школе: Љиљана Мијић

Помоћник директора: Снежана Паравиња Шкрбић

Педагог: Марија Симић

Психолог: Ђурђа Шакић

Библиотекар: Тамара Димић (замена Марта Илић)

Дефектолог: Славица Денић

Рачунополагач: Мира Мркела

Секретар: Савка Нешић

Благајник: Љуба Јањић

Административни радник: Бранкица Ћулум

Домари: Момчило Мрђен и Срђан Зарић

Сервирка: Јелена Драча

Спремачице: Добрила Каблар, Дивна Груловић, Мевлуда Спахић, Бисерка Пешић,  Милена Станковић, Весна Божић, Славица Мердовић, Мирјана Новоградец, Снежана Миливојевић, Вукосава Королија, Сенка Вујичић, Душанка Жмирић, Зорица Батањац и Оливера Лакић