Ненаставно особље

Директор школе: Љиљана Мијић

Помоћник директора: Сузана Васиљевић

Педагог: Марија Симић

Психолог: Ђурђа Шакић (замена Катарина Младеновић)

Библиотекар: Тамара Димић (замена Настасија Марић)

Дефектолог: Славица Денић

Рачунополагач: Мира Мркела

Секретар: Савка Нешић

Благајник: Љуба Јањић

Административни радник: Касандра Андрејић

Домари: Срђан Зарић и Јовић Зоран

Сервирка: Јелена Драча

Спремачице: Добрила Каблар, Дивна Груловић, Мевлуда Спахић, Бисерка Пешић,  Милена Станковић, Весна Божић, Славица Мердовић, Мирјана Новоградец, Снежана Миливојевић, Вукосава Королија, Сенка Вујичић, Оливера Лакић и Гордана Поповић