Ненаставно особље

Директор школе: Љиљана Мијић

Помоћник директора: Сузана Васиљевић

Педагог: Марија Симић

Психолог: Ђурђа Шакић и Катарина Јаковљевић

Библиотекар: Тамара Димић (замена Настасија Марић)

Дефектолог: Славица Денић

Рачунополагач: Мира Мркела

Секретар: Савка Нешић

Благајник: Љуба Јањић

Административни радник: Касандра Андрејић

Домари: Срђан Зарић и Јовић Зоран

Сервирка: Јелена Драча

Спремачице: Добрила Каблар, Дивна Груловић, Мевлуда Спахић, Бисерка Пешић,  Милена Станковић, Весна Божић, Славица Мердовић, Мирјана Новоградец, Снежана Миливојевић, Вукосава Королија, Сенка Вујичић, Оливера Лакић, Биљана Митровић, Гордана Поповић, Зденка Миљевић, Рајка Маравић и Оливера Цолић-Цвијановић.