Како до нас

Ненаставно особље

Љиљана Мијић Директор школе
Снежана Паравиња Шкрбић Помоћник директора
Марија Симић Педагог
Ђурђа Шакић/ замена Сузана Васиљевић Психолог
Тамара Димић / замена Снежана Крњаја Библиотекар
Славица Денић Дефектолог
Мира Мркела Рачунополагач
Савка Нешић Секретар
Љуба Јањић Благајник
Касандра Андрејић Административни радник
Момчило Мрђен Домар
Срђан Зарић Домар
Јелена Драча Сервирка
Добрила Каблар Спремачица
Дивна Груловић Спремачица
Мевлуда Спахић Спремачица
Бисерка Пешић Спремачица
Милена Станковић Спремачица
Весна Божић Спремачица
Славица Мердовић Спремачица
Мирјана Новоградец Спремачица
Снежана Миливојевић Спремачица
Вукосава Королија Спремачица
Сенка Вујичић Спремачица
Зорица Батањац Спремачица
Оливера Лакић Спремачица

Блогови наставника

Фејсбук Библиотека Веронаука Историја Учитељица Љ. Мијић Физика Физичко васпитање Географија Руски језик