Медијација у Бранку

  • Шта је у опште медијација?

-Медијација је начин на који решавамо проблеме много једноставније, ненасилним путем, разговором,и то тако да обе стране у сукобу буду задовољне решењем.

  • Ко су медијатори?

-Медијатори су особе, одабране по одређеним критеријумима који су ПОСРЕДНИЦИ сукоба, што значи да они учествују у решавању сукоба и и кроз разговор наводе сукобљене стране на решење којим ће сви бити задовољни, а ничије мишљења и ставови неће бити повређени.

  •  Помоћ коју медијација пружа

-У програму школске медијације медијатори су деца, одабрана из одељења од 6. до 8. разреда, баш зато што ће они најбоље разумети проблеме и конфликте својих вршњака, а самим тим пружати  помоћ у решавању школских сукоба и родитељима и наставницима.

  •  Обука и избор медијатора

-Медијатори у нашој школи су похађали семинар у 2016/2017. школској години, где су прошли обуку, кроз 12 радионица чиме су оспособљени за решавање, односно посредовање у сукобима и званично постали медијатори.

  •  Рад ученика на радионицама

-Као што је и речено, прошли смо кроз 12 радионица обуке, уз водитеље семинара:

-наставницу грађанског васпитања:  Јелену Николић Крстић

-наставницу:  Марту Илић

-психолога:  Ђурђу Шакић

  •  Рад и активности ученика на радионицама

На првој одржаној радионици, тема је била упознавање, када смо добили своје приручнике за ученике медијаторе, и када су нас водитељи семинара упутили са током будућих радионица и активностима  тима за медијацију.

Друга и трећа радионица имале су за тему комуникацију, тачније слушање саговорника када смо извели један мали  „оглед“ у паровима и имали задатке да разговарамо са својим паром  који је предходно добио упутства како да се понаша (поставља оитања, прати причу, понаша се заинтресовано или незаинтресовано) а ми смо имали задатак да на крају разговора проценимо да ли нас је наш саговорник слушао или не. Тема модела ненасилне комуникације је била посвећена предавању о емпатији и разумевању саговорника, његових и наших осећања, потреба и захтева.

На четвртој радионици се говорило о бесу у шта да радимо са њим, како настаје, шта га узрокује, како се тада осећамо, шта нас асоцира на бес, како да га смањимо, разумемо, преведемо у своје потребе и захтеве и  како да га превазиђемо.

На петој радионици је тема била сарадња као веома битна тема за будуће медијаторе, а и све људе, научили смо да је сарадња кључна ствар за успех и остваривање ненасилне комуникације са околином и у свакодневним ситуацијама као и решавању сукоба.

Док је на шестој радионици план који смо остварили био да се разговара о сукобу и миру, наводили смо асоцијације, упознали се са појмом сукоба ,размишљали о фазама сукоба од његовог настајања до решења, надметању и прилагођавању,компромису, такође и сарадњи.

Седма радионица под називом „Како видимо ствари око нас“ говорила је о различитим начинима перцепције и разумевању и поштовању мишљења других.

У осмој радионици поново смо се сустрели са појмом  „медијација“ , када смо се упознали са моделом медијације у ненасилном решавању сукоба, и корацима у медијацији, којих има 6 и који воде до решења проблема . Након ове радионице већ смо били припремљени и упознати са медијацијом и постали спремни за спровођење наученог у дела.

На деветој радионици учили смо о различитим  примерима сукоба и решавали смо сукобе које смо смишљали, назив радионице је био „Медијатори на делу са различитим улогама“, што значи да медијатор мора да буде непристрасан, трећа неутрална страна у сукобу, активан слушалац  који доприноси процесу, отварајући различите могућности за решење сукоба, и да реално сагледа ситуацију.

Десета радионица, под називом „Медијатори на делу“  је била пример протокола школске медијације уз задату ситуацију и поступно решење проблема.

Једанаеста радионица говори о планирању поступка медијације у конкретној школској средини, и презентовање плана.

Дванаеста, завршна радионица је „заветовање“ медијатора о делима која ће чинити и на који начин ће се залагати за то да медијација заживи у школи; додела сведочанстава о похађаном семинару  школске медијације, и потврдом о његовом успешном завршетку.

Наши медијатори: Наталија Екмеџић  VI/1, Сара Рајић  VI/2, Хамза Есати  VI/3, Андреа Пајевић  VI/4, Немања Тодоровић  VI/5, Давид Баришић  VI/6, Николина Ћућко  VI/7, Маша николић  VII/1, Стефан Илић  VII/2, Ана драшковић  VII/3, Јована Милошевић  VII/4, Василије Стојановић   VII/5, Димитрије Миловановић  VII/6, Љубица Зорић  VIII/1, Валентина Ћосо  VIII/2, Мирослав Драговић  VIII/3, Анђела Ћулум  VIII/4, Јелена Грбић  VIII/5.

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

Андреа Пајевић  VI/4