Конкурс за избор директора школе

Конкурс за избор директора ОШ „Бранко Радичевић“ објављен је у листу „Послови“ 25.10.2017. године

Текст конкурса