Јавне набавке

Јавна набавка мале вредности бр.5/2020

Јавна набавка мале вредности бр.4/2020

Јавна набавка мале вредности бр.3/2020

Јавна набавка мале вредности бр.4/2019

Јавна набавка мале вредности бр.3/2019

Јавна набавка мале вредности бр.2/2019

Јавна набавка мале вредности бр.1/2019

Јавна набавка мале вредности бр.2/2018

Јавна набавка мале вредности бр.1/2018

Јавна набавка мале вредности бр.1/2017

Јавна набавка мале вредности бр.1/2016

Јавна набавка мале вредности бр.1/2015

Јавна набавка мале вредности бр.3/2014

Јавна набавка мале вредности бр.2/2014