Извештај о учешћу у такмичењу Школски климатски изазов „ Храна и климатске промене“ 2020.године

ŠKOLSKI KLIMATSKI IZAZOV

Извештај о учешћу у такмичењу Школски климатски изазов