Архиве категорија: Огласна табла

Велико ХВАЛА

Драги наши ђаци,

од срца вам се захваљујемо што сте се ујединили и учествовали у хуманитарној акцији ,,Буди хуман и играј за Данијелу“. Овога пута у великој животној борби нашли су се раме уз раме ђаци из две велике батајничке школе, као и њихови наставници, и директори. Поносни смо на вас јер сте са најбољом оценом савладали велику лекцију из хуманости!
Наставница Данијела је сав ваш труд пратила из болесничке постеље. Пуно вас поздравља, захваљује се и поручује да је срећна што није сама. Дали сте јој додатну снагу да се бори даље.

Још једном од срца велико ХВАЛА , и БУДИМО ЉУДИ и даље!

Обавештење за родитеље

Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС бр. 88/2017 – ступио на снагу 7.10.2017. год.)

Чл. 84. Закона:

Родитељ, односно други законски заступник детета одговоран је: Наставите са читањем

Полиса осигурања и документација

Полиса осигурања ОШ „Бранко Радичевић“

Општи услови за осигурање лица од последица несрећног случаја

Посебни услови за осигурања ученика и студената од последица несрећног случаја

Клаузула за случај прелома кости услед несрећног случаја

Изјава о информисању уговарача

Рачун ОШ“Бранко Радичевић“

Oтворени дан школе

Члан 48. Закона o oсновном образовању и васпитању утврђује програм сарадње са породицом на начин даупућује школу да подстиче и негује партнерски однос са родитељима, oдносно старатељима ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. Програмом сарадње са породицом, школа дефинише област, садржај и облике сарадње са родитељима, oдносно старатељима ученика, који обухвата детаљно информисање, саветовање, укључивање у наставне и остале активности школе и консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, oрганизационих и финансијских питања, с циљем унапређивања квалитета oбразовања и васпитања, као и oбезбеђивања свеобухватности и трајности васпитно-образовних утицаја. Програм сарадње сa пoродицом oбухвата и oрганизацију oтвореног дана школе свакогмесеца, када родитељ, oдносно старатељи мoгу дa присуствују oбразовно-васпитном рaду (o нaчину и тeрмину сaрaдње рoдитељ/старатељ треба да се договори сa ПП-службом). Наставите са читањем

Полазак у школу

Untitled

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ

У ПЕТАК, 1.9.2017. год. ПОЧИЊЕ НОВА ШКОЛСКА ГОДИНА ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ:

 • УЧЕНИЦИ ОД 2.- 4. РАЗРЕДА ПРЕ ПОДНЕ ОД 8,00 ЧАСОВА
 • УЧЕНИЦИ ОД 5. – 8. РАЗРЕДА ПОСЛЕ ПОДНЕ ОД 13,30 ЧАСОВА

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ПРВАКА ЈЕ 1. СЕПТЕМБРА 2017. год. У 10,00 ЧАСОВА.

У ПОНЕДЕЉАК, 4.9.2017. год.  ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ:

 • УЧЕНИЦИ ОД 1.- 4. РАЗРЕДА ПОСЛЕ ПОДНЕ ОД 14,00 ЧАСОВА
 • УЧЕНИЦИ ОД 5. – 8. РАЗРЕДА ПРЕ ПОДНЕ ОД 8,00 ЧАСОВА

 В. Д. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ,

                                                                                 ЉИЉАНА МИЈИЋ

Припремна настава за полагање поправног испита

План одржавања припремне наставе из физике за полагање поправног испита

Понедељак

21.08.2017.

У 8,00 часова

Уторак

22.08.2017.

У 8,00 часова

Среда

23.08.2017.

У 8,00 часова

Четвртак

24.08.2017.

У 8,00 часова

Петак

25.08.2017.

У 8,00 часова

Предметни наставник, Мирјана Кисјелица

План одржавања припремне наставе из енглеског језика за полагање поправног испита

Понедељак

21.08.2017.

У 9,30 часова

Уторак

22.08.2017.

У 9,30 часова

Среда

23.08.2017.

У 9,30 часова

Четвртак

24.08.2017.

У 9,30 часова

Петак

25.08.2017.

У 9,30 часова

Предметни наставник, Светлана Стефанов

План одржавања припремне наставе  из математике за полагање поправног испита

 

Понедељак

21.август 2017.

10:00 часова

Уторак

22.август 2017.

8:00 часова

Среда

23.август 2017.

8:00 часова

Четвртак

24.август 2017.

8:00 часова

Петак

25.август 2017.

8:00 часова

 

Полагање писменог дела из математике биће обављено у понедељак, 28.8.2017. са почетком у 8 часова.

Полагање усменог дела из математике биће обављено у уторак, 29.8.2017. са

почетком у 8.часова.

Предметни наставник, ДанијелаГордић

План одржавања припремне наставе  из физике за полагање поправног испита

 

Понедељак

21.август 2017.

11:30 часова

Уторак

22.август 2017.

9:30 часова

Среда

23.август 2017.

9:30 часова

Четвртак

24.август 2017.

9:30 часова

Петак

25.август 2017.

9:30 часова

 

Полагање усменог дела из физике биће обављено у понедељак, 28.8.2017. са

почетком у 10.часова.

 

Предметни наставник, Душан Стојиљковић

 

 

Завршни испит

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

ЗАВРШНИ ИСПИТ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА ОДРЖАЋЕ СЕ:

 • 14. ЈУНА (среда) СРПСКИ ЈЕЗИК У 9:00 ЧАСОВА;
 • 15. ЈУНА (четвртак) МАТЕМАТИКА У 9:00 ЧАСОВА.
 • 16. ЈУНА (петак) КОМБИНОВАНИ ТЕСТ У 9:00 час.

УЧЕНИЦИ СУ ОБАВЕЗНИ ДА У ШКОЛУ ОБА ДАНА ДОЂУ НАЈКАСНИЈЕ ДО 8:15.

УЧЕНИЦИ МОРАЈУ ПОНЕТИ ЂАЧКУ КЊИЖИЦУ СА ОВЕРЕНОМ ФОТОГРАФИЈОМ И УПИСАНОМ ШИФРОМ УЧЕНИКА.

РЕДНИ БРОЈ УЧЕНИКА НА СПИСКУ ОДГОВАРА РЕДНОМ БРОЈУ КЛУПЕ У КОЈОЈ ЋЕ УЧЕНИК СЕДЕТИ НА ИСПИТУ.

ЗАБРАЊЕНО ЈЕ УНОШЕЊЕ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА, ВОКМЕНА, ДИГИТРОНА И ДРУГИХ ТЕХНИЧКИХ ПОМАГАЛА.

ДОЗВОЉЕНИ ПРИБОР:

ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ:

ГРАФИТНА ОЛОВКА, ХЕМИЈСКА ОЛОВКА, ГУМИЦА.

ЗА МАТЕМАТИКУ:

ГРАФИТНА ОЛОВКА, ХЕМИЈСКА ОЛОВКА, ТРОУГАО, ШЕСТАР, ГУМИЦА

                                                                                                                         Директор школе,

                                                              Гордана Марчетић

Обавештење за родитеље будућих првака

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

који су поднели молбе за упис у први разред за шк.2017/18.год.

У вези молби за упис у први разред за шк.2017/18.год. обавештавамо родитеље да је упис у први разред одобрен:

 1. деци чији родитељи су тражили упис због продуженог боравка (који су поднели комплетну документацију: потврду о запослењу и копију пријаве на осигурање за оба родитеља)
 2. деци која имају старијег брата или сестру, који ће у шк.2017/18.год. бити ученици ОШ „Бранко Радичевић“ у Батајници.

Молимо родитеље чијој деци је упис одобрен да до 31.маја 2017.год. доставе документацију потребну за упис:

 1. потврду од лекара:
 2. фотокопију Извода из матичне књиге рођених за дете;
 3. фотокопију пребивалишта за дете;

 Директор школе,

                                    Гордана Марчетић