Архиве категорија: Огласна табла

Хвала Фото Микију

Захваљујемо фотографу Микију који се одрекао целокупног прихода од фотографисања ученика за календар.  Прикупљени новац (40000,00 динара) је уплаћен на рачун наше наставнице Данијеле Лукић Николић. Хвала вам у наше и у Данијелино име! Наставите са читањем

Обавештење за родитеље предшколске деце

У вези уписа деце у први разред за школску 2018/19.год. обавештавамо родитеље о следећем:

  1. Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе;
  2. Школа може да упише дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са просторним и кадровским могућностима школе;
  3. Родитељи деце која не станују на подручју школе морају поднети захтев за упис у нашу школу, најкасније до 1.фебруара 2018.год. У захтеву се наводе подаци о детету са адресом становања и разлози за упис ван подручја школе којој дете припада по месту пребивалишта. Уколико је разлог похађање продуженог боравка, уз захтев се подноси: потврда о запослењу за оба родитеља, и копија М обрасца за оба родитеља(пријава на осигурање).
  4. Захтев за упис не подносе родитељи који станују на подручју школе;

В.д.директора школе,

Љиљана Мијић

Један пакетић много љубави

Драга  децо и ове  године у нашој школи организована је акција  Црвеног крста  „Један пакетић много љубави“. Прикупљено је много играчака, слаткиша и школског прибора  за сто пакетића. Њима ће бити  обрадовани малишани  за Нову годину и Божићне празнике. Показали смо колико имамо велико срце и колико смо хумани. Хвала Вам!!!!!

IMG-b06435441a132cd47f5136f2ceb15e26-V

Велико ХВАЛА

Драги наши ђаци,

од срца вам се захваљујемо што сте се ујединили и учествовали у хуманитарној акцији ,,Буди хуман и играј за Данијелу“. Овога пута у великој животној борби нашли су се раме уз раме ђаци из две велике батајничке школе, као и њихови наставници, и директори. Поносни смо на вас јер сте са најбољом оценом савладали велику лекцију из хуманости!
Наставница Данијела је сав ваш труд пратила из болесничке постеље. Пуно вас поздравља, захваљује се и поручује да је срећна што није сама. Дали сте јој додатну снагу да се бори даље.

Још једном од срца велико ХВАЛА , и БУДИМО ЉУДИ и даље!

Обавештење за родитеље

Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС бр. 88/2017 – ступио на снагу 7.10.2017. год.)

Чл. 84. Закона:

Родитељ, односно други законски заступник детета одговоран је: Наставите са читањем

Полиса осигурања и документација

Полиса осигурања ОШ „Бранко Радичевић“

Општи услови за осигурање лица од последица несрећног случаја

Посебни услови за осигурања ученика и студената од последица несрећног случаја

Клаузула за случај прелома кости услед несрећног случаја

Изјава о информисању уговарача

Рачун ОШ“Бранко Радичевић“

Oтворени дан школе

Члан 48. Закона o oсновном образовању и васпитању утврђује програм сарадње са породицом на начин даупућује школу да подстиче и негује партнерски однос са родитељима, oдносно старатељима ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. Програмом сарадње са породицом, школа дефинише област, садржај и облике сарадње са родитељима, oдносно старатељима ученика, који обухвата детаљно информисање, саветовање, укључивање у наставне и остале активности школе и консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, oрганизационих и финансијских питања, с циљем унапређивања квалитета oбразовања и васпитања, као и oбезбеђивања свеобухватности и трајности васпитно-образовних утицаја. Програм сарадње сa пoродицом oбухвата и oрганизацију oтвореног дана школе свакогмесеца, када родитељ, oдносно старатељи мoгу дa присуствују oбразовно-васпитном рaду (o нaчину и тeрмину сaрaдње рoдитељ/старатељ треба да се договори сa ПП-службом). Наставите са читањем

Полазак у школу

Untitled

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ

У ПЕТАК, 1.9.2017. год. ПОЧИЊЕ НОВА ШКОЛСКА ГОДИНА ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ:

  • УЧЕНИЦИ ОД 2.- 4. РАЗРЕДА ПРЕ ПОДНЕ ОД 8,00 ЧАСОВА
  • УЧЕНИЦИ ОД 5. – 8. РАЗРЕДА ПОСЛЕ ПОДНЕ ОД 13,30 ЧАСОВА

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ПРВАКА ЈЕ 1. СЕПТЕМБРА 2017. год. У 10,00 ЧАСОВА.

У ПОНЕДЕЉАК, 4.9.2017. год.  ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ:

  • УЧЕНИЦИ ОД 1.- 4. РАЗРЕДА ПОСЛЕ ПОДНЕ ОД 14,00 ЧАСОВА
  • УЧЕНИЦИ ОД 5. – 8. РАЗРЕДА ПРЕ ПОДНЕ ОД 8,00 ЧАСОВА

 В. Д. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ,

                                                                                 ЉИЉАНА МИЈИЋ